Kompromissa aldrig om säkerhet

HAKI Safety

Styrelse & revisor

Styrelsen svarar för HAKI Safetys organisation och förvaltningen av koncernens angelägenheter. Revisorn utses av årsstämman.

Styrelse 

Styrelsen skall bestå av minst tre och högst sju ledamöter med det antal suppleanter, dock högst tre, som bolagsstämman beslutar. Styrelseledamöterna väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Lennart Pihl

Styrelseordförande

Född: 1950
Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Ellpeco AB, Myloc Holding AB, Bertex Mail AB, Joakim Lagergren Golf AB samt Liljeholmens Group AB. Styrelseledamot i Mildef Group AB
Arbetslivserfarenhet: Tidigare VD Bong AB och VD Acrimo AB
Invald i styrelsen: 2017
Aktieinnehav: 18 000 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Svante Nilo Bengtsson

Styrelseledamot

Född: 1976
Utbildning: Ekonomiexamen, European Business School, London
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Marknadspotential AB, Liljeholmens Group AB samt Zaplox AB
Arbetslivserfarenhet: VD Marknadspotential AB
Invald i styrelsen: 2017
Aktieinnehav: 50 000 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare genom sitt engagemang i Marknadspotential AB, som äger 3 303 883 A-aktier och 1 160 433 B-aktier.

Anders Bergstrand

Styrelseledamot

Född: 1978
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola, Ekonomie Magister, Lunds universitet
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tibia Konsult AB, Liljeholmens Stearinfabriks AB, Sten K Johnsons Stiftelse m.fl. Styrelseledamot i Skåne-Möllan AB, Liljeholmens Group AB m.fl.
Arbetslivserfarenhet: Konsult Accenture
Invald i styrelsen: 2008
Aktieinnehav: 7 000 B-aktier 
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare genom delägandeskap i Tibia Konsult AB som äger 12 335 209 aktier, varav 5 374 920 är A-aktier
 

Susanne Persson

Styrelseledamot

Född: 1969
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i JM Norge AB. Styrelseledamot i Seniorgården AB, Borätt AB samt Byggföretagen
Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef Riks JM AB. Tidigare Regionchef JM AB, Peab Bygg AB och Skanska AB 
Invald i styrelsen: 2020
Aktieinnehav: 4 449 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Anna Söderblom

Styrelseledamot

Född: 1963
Utbildning: Universitetsexamen i matematik, Lunds universitet. Ekon Dr., Handelshögskolan i Stockholm
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Proact IT Group AB. Styrelseledamot i BTS Group AB, Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag, Dedicare AB, Webstep ASA samt Chalmers Ventures AB 
Arbetslivserfarenhet: Lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare Supportchef och marknadsdirektör Microsoft Norden, marknadsdirektör Posten Brev samt investeringsansvarig Industrifonden
Invald i styrelsen: 2018
Aktieinnehav: 10 000 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare

Revisor 

Vid årsstämman 2022 valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor, där Richard Peters utsetts till huvudansvarig revisor.