Kompromissa aldrig om säkerhet

HAKI Safety

Hållbarhetsarbete

HAKI Safety skapar säkra arbetsförhållanden med omtanke om människa och miljö, vilket bidrar till ett säkrare byggande av ett mer hållbart samhälle.

HAKI Safety har formulerat tre hållbarhetsåtaganden som innebär att koncernen ska vara en: 

  • Partner som tar miljöansvar genom att spela en aktiv roll i branschens hållbara utveckling
     
  • Ledare inom säkerhet som tar samhällsansvar genom att sträva efter att kunna erbjuda säkra och hälsosamma arbetsmiljöer
     
  • Ansvarstagande koncern som genom sin styrning är en förebild inom etiskt företagande och jämställdhet inom sin bransch
     

Utifrån dessa åtaganden har flera konkreta aktiviteter, operativa mål och mätpunkter identifierats.

Fokusområde: miljö

HAKI Safetys ambition är att spela en aktiv roll i branschens utveckling genom att minska sin miljöpåverkan och därmed bli en attraktiv partner för sina kunder. Genom ständig innovation och optimering av produkter, tjänster och arbetsmetoder strävar koncernen mot minskade utsläpp och ökad återvinning. Arbetet fokuserar även på en effektiv avfallshantering och hållbara inköp. 

Fokusområde: samhällsansvar

Koncernens affärsidé är att erbjuda ett brett utbud av säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser. Det rör systemställningar och arbetsplatssäkerhet samt digitala och tekniska lösningar som hjälper kunder att uppnå säkerhet och effektivitet i deras olika miljöer. Säkerhetsaspekten inkluderar den kultur som HAKI Safety har internt, där en hälsosam livsstil också främjas bland alla anställda. 

Fokusområde: styrning 
HAKI Safety strävar efter att vara en förebild i etik och jämlikhet i sin bransch, och strävar också efter att främja detta i sin värdekedja. Koncernen främjar värderingar som rättvis konkurrens och arbetar proaktivt för att motverka alla former av korruption och mutor inom den egna organisationen och sin värdekedja.
 

 

Aktuella dokument