Kompromissa aldrig om säkerheten

HAKI Safety

Haki Safety i korthet

HAKI Safety är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser.

Koncernen har en årsomsättning om cirka 1,2 miljarder kronor och är sedan 1989 noterad på Nasdaq Stockholms småbolagslista. HAKI Safety erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom systemställningar och arbetsplatssäkerhet samt digitala och tekniska lösningar som hjälper kunderna att uppnå säkerhet och effektivitet i deras olika miljöer. 

Genom en avknoppning från Skåne-Gripen bildades bolaget Midway Holding 1989 som sedan dess ändrat karaktär ett flertal gånger genom försäljningar och förvärv. I december 2023 ändrade bolaget namn till HAKI Safety. 

Med bas i det väletablerade svenska varumärket HAKI, grundat 1956, har koncernens produktportfölj och geografiska närvaro under de senaste åren breddats genom förvärv. Förvärven har medfört att koncernens exponering mot fler sektorer ökat, liksom utbudet av säkerhetsprodukter och -lösningar. De har också möjliggjort synergier inom inköp, produktion, logistik och försäljning. 

I juni 2022 förvärvade koncernen franska Novakorp Systems, som kompletterar HAKI Safety med lösningar för säkert arbete på hög höjd. Novakorp Systems största marknad är Frankrike. I oktober 2022 förvärvades österrikiska EKRO Bausystem, ett bolag som utgör en strategiskt viktig breddning av koncernens marknad till tysktalande delar av Europa med möjligheter till vidare geografisk expansion. Sedan tidigare ingår brittiska Vertemax i koncernen. Det förvärvades 2021 och utvecklar, säljer och marknadsför främst produkter för säkert arbete på hög höjd. 

Koncernens mål är att fortsätta utveckla HAKIs starka position i Europa. Utbudet av säkerhetsprodukter och -lösningar till projekt inom en rad olika sektorer ska stärkas med organiska tillväxtinitiativ och kompletterande förvärv.

I HAKI Safetys portfölj ingår också Landqvist Mekaniska som utvecklas tillsammans med dess ledningsgrupp med organisk tillväxt som prioritet.  

HAKI Safetys viktigaste uppdrag

I allt HAKI Safety gör står innovation och förbättring i fokus. Vi strävar efter tillväxt, att hitta nya affärsmöjligheter och utveckla nya sätt att hjälpa våra kunder.

Men mycket viktigare än att erbjuda branschens kanske bästa produkter och lösningar är faktiskt vad de kan göra för människor. Vi är här för att göra livet säkrare för människor som arbetar på tillfälliga arbetsplatser. Det är motivationen bakom allt vi gör.

Vi är stolta över vår historia. De högkvalitativa lösningarna för säkra arbetsplatser som vi erbjuder idag är produkten av årtionden av erfarenhet och kunskap. Men vår framgång bygger på vad vi planerar att göra i morgon, inte vad vi har gjort tidigare. Det är det enda som aldrig kommer att förändras.

Det här är HAKI Safety. Och vi har ett viktigt uppdrag: att göra livet säkrare för alla som arbetar på tillfälliga och ofta komplexa arbetsplatser i utmanande miljöer.

Vi kompromissar aldrig om säkerheten.