Kompromissa aldrig om säkerheten

HAKI Safety

Organisation

HAKI Safetys operativa organisationen utgörs av en kommersiell verksamhet som stöds av en organisation med funktioner knutna till försörjningskedjan (Supply Chain). I den kommersiella verksamheten återfinns utöver försäljning också innovation, tekniskt stöd, kundsupport samt marknadsföring. Inom Supply Chain återfinns funktioner som tillverkning, logistik, inköp, utveckling samt kvalitet, hälsa, säkerhet & miljö. Det dagliga arbetet leds av VD:n som bistås av följande koncernledning:

Sverker Lindberg

VD och koncernchef

Anställd: 2016

Född: 1963

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Lagafors AB samt Kulturen i Lund

Arbetslivserfarenhet: Affärsenhetschef Trelleborg AB, globala chefsbefattningar Tetra Pak 

Aktieinnehav: 31 242 B-aktier samt 150 000 teckningsoptioner B-serie (HAKI)

Tomas Hilmarsson

Ekonomi- och finansdirektör

Anställd: 2022

Född: 1981
Utbildning: Magisterexamen i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Lunds universitet

Arbetslivserfarenhet: Auktoriserad revisor, Risk Managementkonsult och seniora positioner PwC

Aktieinnehav: 16 000 B-aktier samt 100 000 teckningsoptioner B-serie (HAKI)

Fia Lindgren

Chief Supply Chain Officer

Anställd: 2022

Född: 1969

Utbildning: Civilingenjör, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bertegruppen AB

Arbetslivserfarenhet: Chef Operations Development & HSE E.ON Energilösningar Sverige, COO Oatly AB, chefsbefattningar supply chain och verksamhetsutveckling Orkla Sverige AB, inköpare Alfa Laval

Aktieinnehav: 4 000 B-aktier samt 100 000 teckningsoptioner B-serie (HAKI)

 

Thomas Schüller

Chief Commercial Officer

Anställd: 2015

Född: 1961

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet

Arbetslivserfarenhet: VD Norgips, del av Knauf-koncernen, seniora kommersiella positioner inom Carlsberg Norge, Rieber & Son Tjeckien, SC Johnson Wax, Holmen Bruk

Aktieinnehav: 11 006 B-aktier samt 100 000 syntetiska optioner (HAKI)

Karin Larsson

Chief Communications and Sustainability Officer

Född: 1971

Anställd: 2023

Utbildning: Magisterexamen i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Arbetslivserfarenhet: Kommunikationsansvarig Trelleborg AB, PR-konsult KREAB, departementssekreterare Regeringskansliet

Aktieinnehav: 2 500 B-aktier samt 50 000 teckningsoptioner B-serie (HAKI) 

Varumärken och bolag

Produkter och lösningar säljs under olika varumärken där varumärken som HAKI, EKRO och Norgeodesi  ingår.  

HAKI Sverige   EKRO    Norgeodesi

I HAKI Safetys portfölj återfinns också det självständiga bolaget Landqvist Mekaniska, som bedriver mekanisk verkstad fokuserad på legotillverkning för svensk industri, exempelvis fordonsbranschen. 

Landqvist Mekaniska