Kompromissa aldrig om säkerhet

HAKI Safety

Bolagsstämmor

Aktieägarnas inflytande utövas på bolagsstämman som är HAKI Safetys högsta beslutande organ.

Stämman beslutar om bolagsordningen och på årsstämman, som är den årliga ordinarie bolagsstämman, väljer aktieägarna styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor, samt beslutar om deras arvoden. 

Årsstämman för 2024 hölls den 22 april 2024.  All dokumentation från stämman finns längre ner på denna sida. Dokumentation från tidigare stämmor återfinns i arkivet. 

 

 

Dokument